• Müvekkilin çalışma sistemi, alışkanlıkları ve kurumsal yapısı incelenerek, İş Hukuku ve ilgili mevzuatlara uygunluk denetimi
 • İş uyuşmazlıklarına yerinde inceleme ile hukuki destek
 • Müvekkil şirketin İş Hukuku prosedürlerinin güncel uygulamalar ışığında yeniden düzenlenmesi
 • Özlük dosyası hazırlama,
 • Hizmet sözleşmeleri, disiplin yönetmelikleri, alt yüklenici sözleşmeleri, ek protokollerin hazırlanması
 • İşe alma, işten çıkarma gibi gündelik insan kaynakları işlemlerine destek, işten çıkış evraklarının hazırlanması,
 • Hassas/karmaşık iş akdi sona erme süreçleri yönünden her zaman müvekkil çıkarlarını en üst seviyede koruyucu hazırlıkların yapılması ve uygulanması
 • Şirket içi yeniden yapılanma
 • Şirket politikalarını içeren İç Yönerge hazırlanması
 • Sendikalar hukuku 
 • Toplu iş sözleşmesi müzakere süreçleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konularında hukuki destek
 • İş Hukuku konusunda şirketin ihtiyaç duyduğu tüm işlemlerde hukuk hizmeti

Hizmetlerimiz hakkında soru ve görüşleriniz için bize ulaşın.

Güven & Partners Hukuk bürosu olarak sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Mesajınız başarıyla gönderildi..